American Games voor 5a, 6a, 6b en 5c6c

American Games voor 5a, 6a, 6b en 5c6c

date event: 
23/11

In de namiddag nemen de leerlingen van de derde graad deel aan 'American Games'. (Tijdens de schooluren. Vervoer met lijnbus.) Het wordt zeker en vast een supernamiddag!