Laatste schooldag

Laatste schooldag

date event: 
30/06

De schoolpoorten sluiten om 11.50u. In de nammiddag is er personeelsvergadering voor de leerkrachten. De kinderen die niet naar huis kunnen, kunnen wel gebruik maken van de kinderopvang 't Knipoogje. Er is altijd toezicht op de speelplaats tot alle kinderen naar huis of naar de opvang zijn vertrokken.