Rapportenavond voor lager

Rapportenavond voor lager

date event: 
29/03

De ouders kunnen naar de school komen om samen met de klastitularis het paasrapport van hun zoon of dochter te bespreken. Sommige leerkrachten spreiden deze gesprekken over verschillende dagen om het haalbaar te maken dat iedereen een goed gesprek kan hebben. Mogelijks wordt u al uitgenodigd op dinsdagavond of zelfs op woensdagnamiddag. Aan de ouders en de klastitularissen om de afspraken vast te leggen. Om de vorderingen van uw zoon of dochter goed op te volgen raden we aan om in te gaan op dit aanbod.