Zorg

Zorg

 

Aangezien wij allen vanuit onze schoolvisie streven naar 'een school met een warm hart voor kinderen' waarbij onze kinderen zoveel mogelijk ontwikkelings- en leerkansen krijgen,

willen we met onze zorgwerking binnen de school tegemoet komen aan de individuele behoeften van elk kind, zodat leren een haalbare kaart is en blijft voor iedereen.

Vandaar dat leerlingen in het kader van onze zorgbrede school van nabij opgevolgd worden door het zorgteam.

Dit zorgteam bestaat uit de zorgjuf voor het kleuter en de eerste graad, en de zorgjuf voor het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar, over onze beide afdelingen.

Door kinderen binnen de klasgrenzen van bij het begin goed op te volgen tijdens hun ontwikkelings- en leerproces kan dit zorgteam tijdig bijsturen en ingrijpen indien de eerstelijnszorg

door de leerkracht in de klas onvoldoende blijkt te zijn.

Indien verder gericht onderzoek en begeleiding en/of doorverwijzing naar externe hulp in de vorm van logopedisten of revalidatiecentra nodig blijkt, gebeurt dit in samenspraak met de

mensen van het CLB die nauw samenwerken met de school.

Immers, bij een duidelijk omschreven probleem (al dan niet op leergebied) kan een plan opgesteld worden om het kind verder te helpen in zijn of haar leerproces.

Uiteraard blijft u als ouder vanuit een bezorgde betrokkenheid en open communicatie van dichtbij alles volgen.

Vanuit deze overtuiging pleiten we verder voor aangepast en degelijk onderwijs op maat. Een boeiende uitdaging waar we ook in de toekomst verder voor ijveren!