Goed om weten

Inschrijvingen

Inschrijvingen

Wanneer inschrijven?

 • Vanaf 22 augustus, tussen 9u00 -12u00 (of ook in de namiddag of avond op afspraak - 0479 33 77 89
 • Op de ontmoetingsmomenten (o.a. voor peuter) in de Bruggestraat: op 11 oktober en op 8 mei. (9.45u tot 11.50 u.) In Oostveld: 18 oktober en 7 februari.
 • Op de opendeurdagen van de school: op 25 november en 16 maart (Bruggestraat) en op 4 mei in Oostveld. (10 u. tot 12 u.)
 • Ook op afspraak bent u altijd welkom om de school te bezoeken of om uw kind in te schrijven: gsm 0479 33 77 89 (of via directeur@terbunen.be )

Hoe inschrijven?

U brengt de Kids-ID/identiteitskaart van uw zoon/dochter mee.
Samen met de directeur (of met een leerkracht of met de secretaresse) wordt een leerlingenfiche ingevuld.
Alle informatie in verband met de dagelijkse werking van de school, vindt u in de schoolbrochure die u bij de inschrijving wordt overhandigd.

Wanneer mag mijn kind voor de eerste maal naar school?

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar kunnen op volgende dagen instappen:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie
 • De eerste schooldag van februari
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie
 • De eerste schooldag na de paasvakantie
 • De eerste schooldag na hemelvaartsdag

In september van het jaar dat uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Schooluren

Voormiddag: 8.45 uur – 11.50 uur (Poorten en deuren gaan open om 8.30u. Kinderen gaan rustig 'in de zachte landing' naar de klas.)
Namiddag: 13.10 uur – 15.55 uur
Op vrijdag eindigt de school om 15.05 uur
We verwachten dat alle leerlingen tijdig op school aanwezig zijn! Ten laatste om 8.45u.

's Avonds worden er op een zeer ordelijke manier (op afroep) rijen gevormd om naar huis, naar de studie of naar de opvang te gaan.

Wat doen bij afwezigheid?

 • Mogen wij vragen om bij ziekte reeds ’s morgens het secretariaat op de hoogte te brengen.
 • Voor afwezigheid van 1-3 dagen kunnen ouders tot viermaal per jaar zelf een briefje schrijven.
 • Vanaf de vijfde keer wordt er voor elke afwezigheid een medisch attest verwacht.
 • Voor een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen is een doktersattest vereist.

CLB

Onze school wordt begeleid door:

Vrij CLB De Havens - Sint-Andries

Legeweg, 83A
8200 Brugge.
tel. 050/ 44 02 20.
fax: 050 450 791

E-mail altijd via voornaam.familienaam@vrijclbdehavens.be.
bv. cynthia.deconinck@vrijclbdehavens.be

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB
de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht voor individuele hulp, informatie en
begeleiding.

CLB De Havens doet een aanbod op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke
ontwikkeling en de gezondheid en van het “zich goed voelen thuis en op school’. Heb je een vraag, neem dan contact op.

Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige en (assistent)psycholoog of pedagoog.

 • Mevr. Cynthia Deconinck (vast CLB-contactpersoon voor onze school)
 • Mevr. Lien Defreyne (psycho-pedagogische consulent en trajectbegeleider)
 • Mevr. Hannah Savels (paramedisch werker)
 • Mevr. Petra Vantorre (schoolarts)

CLB-medewerkers werken samen met de school en handelen volgens een deontologische code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt.

CLB De Havens heeft een procedure uitgeschreven om op systematische wijze met een klacht om te gaan.
Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen aan de ouders.

Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders hiermee instemmen.

Studie

We bieden de leerlingen vanaf het derde leerjaar de mogelijkheid om studie te volgen onder begeleiding van een leerkracht. De studie gaat elke maandag-, dinsdag- en donderdagavond door van 16.10u – 17.00u.

Kinderen (vanaf het derde leerjaar) die in de opvang blijven zijn verplicht studie te volgen.

Kinderen van het derde en vierde leerjaar volgen studie bij Juf Nikita en Juf Wies.
Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar volgen studie bij Juf Lieselot, juf Erika of Meester Paul.

Slaapklasje

Zowel in Oostveld als in Oedelem heeft Ter Bunen een slaapklasje met knusse bedjes voor de kleinste kleutertjes.
Ze kunnen er over de middag ruim een uurtje slapen van ongeveer 12.15u tot iets over 13.30u. Zalig!