Onze school

Onze school

Ouderraad Oostveld

Voorzitter:
Ilse Vincke
Penningmeester:
Liesbet De Cuyper

Secretaris:

Materiaalverantwoordelijke:
Koen Damme

Overige leden:
Ilse Vincke
Tom Declerck

Evi Verhaeghe

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich samen met directie en schoolteam inzetten voor de school. Door deze samenwerking willen we de school nog beter maken voor onze kinderen.
Wie zijn we?

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die graag de school helpt tijdens allerhande activiteiten. We organiseren ook zelf ‘feestelijkheden’ om zo met de opbrengst leuke zaken voor de kinderen te realiseren. In onze maandelijkse vergadering met de directeur en één van de leerkrachten worden ook vragen of bezorgdheden van ouders besproken en bekijken we samen hoe het welzijn van de kinderen op school kan worden verbeterd.

Vergaderingen schooljaar ’22-’23: 3/10 - 28/11 - 30/01/2023 - 13/03 - 17/04
Wat doen we?

Onze inzet beperkt zich evenwel niet tot vergaderen en overleggen! We steken ook graag de handen uit de mouwen.

Zo zult u onze helpende hand vinden op allerhande door ons of door de school georganiseerde activiteiten. Een opsomming: het ribbetjesfestijn, de verkiezingsbar, de kerstmarkt, de nieuwjaarsreceptie, de paaseierenraap, dikketruiendag, ontbijt voor de kinderen, grootouderfeest, papa- of mamafeest, kinderdansfeest (26 mei '23), …

Allemaal bijzonder leuk om doen en vooral: de opbrengst van deze activiteiten vloeit volledig terug naar de school en de kinderen! Zo gaf de ouderraad voor heel wat zaken de school al een financieel duwtje in de rug: de kleuterfietsjes, gymmateriaal, nieuwe meubelen in de refter, schilderwerken in de klassen, spel- en leermateriaal voor de klas, de tennistafel, het tuinhuis, het ontbijt aan huis, de recepties voor de eerste (29 april '23) en plechtige communie (22 april '23), een bijdrage in de bosklassen, …

Interesse?

U ziet, we hebben heel wat om handen. Misschien wel een beetje veel voor onze kleine groep.

We zijn met andere woorden altijd op zoek naar even enthousiaste ouders, zodat onze ouderraad kan blijven voortbestaan en de kinderen kunnen blijven genieten van al hetgeen hen via ons wordt aangeboden.

Wie zin heeft om zich aan te sluiten kan contact opnemen met de directeur of met de voorzitter Anja Coens.

Je bent van harte Welkom!!!

Ouderraad Oedelem

Voorzitter:
Jelleke Rooms

Penningmeester:
Diederik Vanloocke

Leden:
Jozefien Blanckaert
Eveline Desmet
Cindy Compernolle

Leden:
Tine Rommel
Cathérine Keirse
Lynn Van Haverbeke
Ineke Defauw
Ann-Sophie Stroo
Lindsay Van Haelemeersch
Evelyne Beyaert

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die zich samen met directie en schoolteam inzetten voor de school. Door deze
samenwerking willen we de school nog beter maken voor onze kinderen.
Wat doen we?

Vergaderingen: één keer per maand in de leraarskamer. We plannen zelf en / of helpen vooral bij ‘feestelijkheden’. Met de hulp van de ouderraad kan de school net dat beetje meer doen. We evalueren activiteiten. We overlopen wat er op school en bij de ouders leeft. Naast de leden van de ouderraad zijn ook de directeur en twee leerkrachten uitgenodigd.

Data komende eerste vergaderingen voor dit jaar 2022- ('23) : 12/10 - 14/11 - 16/01/2023 (Telkens om 20 u. stipt. Om 22 u. ten laatste wordt er afgerond.) (verdere data voor 2023 volgen)

De ouderraad houdt ook jaarlijks een klusjesdag. Alle helpende handen zijn welkom. (datum volgt nog)

Activiteiten
Halloweentocht (21 okt. '23), kerstmarkt, ‘dag van de leerkracht’, Valentijnsontbijt, familiehappening (25 juni '23), … De opbrengst van de activiteiten gaat volledig naar de school. De voorbije jaren werd ook de aankoop speelplaatsmeubilair en speeltuigen door de ouderraad ondersteund. Leerlingen die op zeeklassen gaan krijgen een financieel steuntje. In de toekomst wil de ouderraad vooral steun bieden in het aankopen van nieuw ‘speelplaatsmeubilair’ en de herinrichting van de kloostertuin.

Hoe doen we het?
Met enthousiasme zetten we ons belangeloos in om het op school plezant te maken voor klein en groot. Een toffe sfeer zorgt voor een aangenaam schoolleven …

Interesse?
Zin om mee te werken aan de (nieuwe) activiteiten of om gewoon een handje toe te steken op drukke dagen? Van harte welkom. Contacteer één van de leden of neem contact op het e-mailadres: ouderraad.terbunen@gmail.com. Een seintje geven aan de directeur (directeur@terbunen.be of 0479 33 77 89) is ook een mogelijkheid.

Zorg

Aangezien wij allen vanuit onze schoolvisie streven naar ‘een school met een warm hart voor kinderen’ waarbij onze kinderen zoveel mogelijk ontwikkelings- en leerkansen krijgen,

willen we met onze zorgwerking binnen de school tegemoet komen aan de individuele behoeften van elk kind, zodat leren een haalbare kaart is en blijft voor iedereen.

Vandaar dat leerlingen in het kader van onze zorgbrede school van nabij opgevolgd worden door het zorgteam.

Dit zorgteam bestaat uit de zorgjuf voor het kleuter en de eerste graad, en de zorgjuf voor het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar, over onze beide afdelingen.

Door kinderen binnen de klasgrenzen van bij het begin goed op te volgen tijdens hun ontwikkelings- en leerproces kan dit zorgteam tijdig bijsturen en ingrijpen indien de eerstelijnszorg door de leerkracht in de klas onvoldoende blijkt te zijn.

Indien verder gericht onderzoek en begeleiding en/of doorverwijzing naar externe hulp in de vorm van logopedisten of revalidatiecentra nodig blijkt, gebeurt dit in samenspraak met de mensen van het CLB die nauw samenwerken met de school.

Immers, bij een duidelijk omschreven probleem (al dan niet op leergebied) kan een plan opgesteld worden om het kind verder te helpen in zijn of haar leerproces.

Uiteraard blijft u als ouder vanuit een bezorgde betrokkenheid en open communicatie van dichtbij alles volgen.

Vanuit deze overtuiging pleiten we verder voor aangepast en degelijk onderwijs op maat. Een boeiende uitdaging waar we ook in de toekomst verder voor ijveren!

De kernpijlers van de zorgvisie zie je hieronder. Door te klikken op de afbeelding kun je de volledige uitgeschreven zorgvisie lezen/raadplegen.

Schoolraad

Voorzitter:
mevr. Heidi Arryn

Secretaris:
de heer Jan Hooft

Namens de ouderraden:
mevr. Andreas Dierickx
mevr. Jelleke Rooms

Namens de leerkrachten:
mevr. Roos De Muyt
mevr. Heidi Arryn

Namens de lokale gemeenschap:
de heer Rik Beernaerts
mevr. Inge Lanneau

Adviserende stem:
directeur Geert Cherlet

Schoolbestuur VZW Karel de Goede
Onze adviesraad binnen VZW Karel de Goede

Voorzitter:
de heer Pieter Coucke

Leden:
mevr. Françoise Deckers
mevr. Martine Delanghe

mevr. Marie-Jeanne Van Hullebusch
mevr. Katrien Feys
de heer Willy Van Houcke
de heer Geert Van Cluysen
de heer Jan Vansteelandt
Zuster Rita Kerckhof
de heer Hans van Kerrebrouck

Schoolbrochure, zorgvisie en kalenders '22 - '23